Οικογενειακό Δίκαιο

Υιοθεσία & άλλα θέματα

Υιοθεσία

Για άγονα ζευγάρια ή όταν ιατρικοί λόγοι καθιστούν επικίνδυνη μια εγκυμοσύνη, η υιοθεσία είναι μία εναλλακτική οδός. Άνθρωποι χωρίς σύντροφο που θέλουν να γίνουν γονείς επίσης επιλέγουν να υιοθετήσουν.  Σε άλλες περιπτώσεις μια οικογένεια θέλει να προσφέρει σπίτι σε ένα παιδί που το έχει ανάγκη ή ένας σύζυγος που επιθυμεί να υιοθετήσει το παιδί της γυναίκας του από την προηγούμενη σχέση. Η Κυπριακή Νομοθεσία προνοεί έλεγχο των Αιτήσεων υιοθεσίας από το Οικογενειακό Δικαστήριο ώστε μόνο αυτές που γίνονται για τους σωστούς λόγους και από τα κατάλληλα άτομα να τυγχάνουν έγκρισης. Όποια και να είναι η περίπτωση σας, το γραφείο μας μπορεί να σας βοηθήσει ώστε η υπόθεση υιοθεσίας σας να διεκπεραιωθεί με επιτυχία.

Προσβολή Πατρότητας

Βοηθάμε πελάτες οι οποίοι αμφισβητούν την πατρότητα κάποιου παιδιού τους να ακολουθήσουν τις σωστές διαδικασίες στο Οικογενειακό Δικαστήριο. Παρόλα αυτά τα αποτελέσματα στις περιπτώσεις αυτές δεν είναι πάντα καταληκτικά λόγω του ότι ο Νόμος στην Κύπρο δεν επιτρέπει στα Δικαστήρια να διατάξουν μια μάνα να προβεί σε αιματολογική εξέταση παρά μόνο να της δώσουν οδηγίες. Παρόλα αυτά, το δικαστήριο μπορεί να εξάγει τα συμπεράσματα του από την άρνηση της να ακολουθήσει τις οδηγίες του.

Πατρική Αναγνώριση

Όταν ένα παιδί γεννηθεί ενόσω η μητέρα είναι παντρεμένη, ο σύζυγος τεκμαίρεται (δηλαδή εκτός αν αποδειχτεί το αντιθετο) ότι είναι ο πατέρας του παιδιού. Ζευγάρια που αποκτούν παιδιά εκτός γάμου ακολουθούν την διαδικασία εκούσιας αναγνώρισης τέκνου για να αναγνωρίσει επίσημα ο πατέρας το παιδί. Αυτό γίνεται με δύο ξεχωριστές ένορκες δηλώσεις (μία για την μητέρα και μία για τον πατέρα) διαθέσιμες για το κοινό σε όλα τα δικαστήρια. Προσοχή, για αποφυγή ταλαιπωρίας ιδιαίτερα στο οικογενειακό δικαστήριο Λευκωσίας όπου δεν πωλούνται χαρτόσημα προς πώληση, οι γονείς πρέπει να έχουν μαζί τους δύο χαρτόσημα των €5 για επικόλληση στις δύο ένορκες δηλώσεις.

Από την άλλη, όταν ο σύντροφος δεν επιθυμεί να αναγνωρίσει ένα τέκνο που γεννήθηκε εκτός γάμου το οποίο η μητέρα ισχυρίζεται ότι είναι δικό του, ακολουθείται η διαδικασία της αναγνώρισης μέσω δικαστηρίου.

Οι πιο πάνω πληροφορίες δεν έχουν σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως νομική συμβουλή και είναι απλά παραδείγματα με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της νομικής θέσης του αναγνώστη. Εάν χρειάζεστε νομική συμβουλή για την συγκεκριμένη περίπτωση σας παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα.