Οικογενειακό Δίκαιο

Διατροφή

Διατροφή Παιδιού

Όταν ένα ανήλικο τέκνο διαμένει με τον ένα γονιό, ο άλλος γονιός είναι υπόχρεος να συνεισφέρει και αυτός στα έξοδα του παιδιού.
Οι υποθέσεις που καταχωρούνται από τους γονείς που έχουν την φύλαξη του παιδιού ή παιδιών για να διαταχθεί ο άλλος γονέας να πληρώνει ένα μηνιαίο ποσό ως Διατροφή είναι από τις συχνότερες υποθέσεις που απασχολούν τα Οικογενειακά Δικαστήρια επί καθημερινής βάσης.
Πρωταρχικό ρόλο στην απόφαση του Δικαστηρίου είναι βεβαίως η διαπίστωση των πραγματικών αναγκών του παιδιού.

Συνεισφορά Αναλόγως Εισοδημάτων Γονιών

Η συνεισφορά πρέπει να είναι και ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του γονιού που θα συνεισφέρει συγκριτικά με αυτήν του γονιού που έχει την κηδεμονία. Για παράδειγμα αν το δικαστήριο διαπιστώσει ότι και οι δύο γονείς έχουν τα ίδια εισοδήματα, τότε ο καθ’ ου η Αίτηση θα διαταχθεί να πληρώνει το ήμισυ των αναγκών του παιδιού βάσει των σχετικών ευρημάτων του δικαστηρίου. Εάν ο ένας έχει περισσότερες δυνατότητες να συνεισφέρει, τότε το διάταγμα διαφοροποιείται ανάλογα.

Συνάντηση με Πελάτη

Το γραφείο μας σε συνεργασία με τον πελάτη μαζεύει όλες τις πληροφορίες και τεκμήρια τα οποία αποδεικνύουν τα έξοδα διατροφής, ένδυσης, φαρμακευτικής περίθαλψης, εκπαίδευσης, άθλησης και ψυχαγωγία του.
Επιπρόσθετα ζητούμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα εισοδήματα του πελάτη μας σε σύγκριση με αυτά του άλλου γονέα.
Όλες οι πιο πάνω πληροφορίες συλλέγονται με σκοπό να μπορέσουμε, με την εμπειρία μας, να συμβουλέψουμε πόση περίπου μηνιαία συνεισφορά δικαιούται ο πελάτης μας ως διατροφή ή πόση διατροφή είναι πιθανό να διαταχθεί να πληρώνει αναλόγως της περίπτωσης.

Συνθήκες Ζωής κατά την Συμβίωση

Ένας παράγοντας που λαμβάνεται επίσης υπόψη είναι οι συνθήκες ζωής και οι συνολικές δαπάνες για τον ανήλικο όταν συζούσε με τους γονείς του (εάν υπήρξε τέτοια συμβίωση).

Προσπάθεια Διευθέτησης

Όπως σε κάθε υπόθεση έτσι και στις υποθέσεις Διατροφής, είναι πολύ σημαντικό ο πελάτης να συμβουλεύεται σωστά από τον δικηγόρο του για να μην γίνονται αχρείαστες δικαστικές διαδικασίες εκεί που θα ήταν προς το συμφέρον όλων η εξώδικη διευθέτηση. Εξίσου σημαντικό είναι ο πελάτης να εμπιστεύεται και να ακούει τον δικηγόρο του, κάτι το οποίο δεν είναι τόσο αυτονόητο και εύκολο ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ένταση με τον άλλο γονέα. Όταν οποιεσδήποτε πικρίες παραμεριστούν, αυτό μας βοηθά στο να κρίνουμε καλύτερα οποιαδήποτε πρόταση διευθέτησης έρθει από την άλλη πλευρά.

Απόκρυψη Εισοδημάτων

Προσωπικές πικρίες και εγωισμοί δεν χωρούν σε αυτές τις υποθέσεις. Κάθε γονέας έχει υποχρέωση να αποκαλύπτει τα εισοδήματα του για να βοηθήσει το δικαστήριο να βγάλει μια σωστή απόφαση για το παιδί. Στις περιπτώσεις που αποκρύπτονται στοιχεία, τότε το δικαστήριο δικαιούται να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα βάσει των ισχυρισμών του άλλου γονέα και/ή βάσει της εμπειρίας της ζωής λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τα εισοδήματα που φαίνεται να αποκρύπτονται αλλά και την εισοδηματική ικανότητα του γονιού.

Επίδομα Τεκνού & Επίδομα Μονογονιού

Εάν ο δικαιούχος στην διατροφής είναι λήπτης επιδόματος τέκνου ή μονογονιού, το επίδομα ή επιδόματα αυτά αφαιρούνται από το συνολικό ποσό των αναγκών του παιδιού.

Διατροφή Πρώην Συζύγου

Σε ορισμένες περιπτώσεις μια πρώην σύζυγος, συνήθως γυναίκα, δικαιούται η ίδια σε συνεισφορά από τον πρώην σύζυγο της ασχέτως ανηλίκων. Οι περιπτώσεις αυτές συνήθως αφορούν μακροχρόνια παντρεμένα ζευγάρια και/ή γυναίκες που θυσίασαν την καριέρα τους για να μπορεί ο σύζυγος τους να κτίσει την δική του. Όσο περισσότερα χρόνια έγγαμης συμβίωσης τόσο πιο πιθανό είναι το Οικογενειακό Δικαστήριο να δει θετικά μια τέτοια αίτηση.

Διατροφή Ενήλικου Παιδιού

Ο Νόμος δεν υποχρεώνει τους γονείς να συνεισφέρουν για τα παιδιά τους μετά την ενηλικίωση. Παρόλα αυτά, το ενήλικο πλέον τέκνο δύναται να αποταθεί στο Δικαστήριο για να εξαναγκάσει τον γονιό του να του πληρώνει διατροφή. Για να έχει πιθανότητες μια τέτοια αίτηση θα πρέπει να ισχύει  μία ή περίσσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Το τέκνο να έχει ανικανότητα ή αναπηρία, να εκτελεί την στρατιωτική του θητεία ή να σπουδάζει ή να ετοιμάζεται να πάει για σπουδές. Τα δίδακτρα και γενικότερα τα έξοδα σπουδών είναι  ο  συχνότερος λόγος τέτοιων αιτημάτων διατροφής από ενήλικα παιδιά. Το Δικαστήριο εφόσον κρίνει ότι η δαπάνη για την οποία αιτείται ποσό διατροφής είναι δικαιολογημένη και ότι ο γονέας έχει την οικονομική δυνατότητα, τον διατάζει την πληρωμή ενός μηνιαίου ποσού για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, π.χ. μέχρι την αποπεράτωση των σπουδών του αιτητή.

Οι πιο πάνω πληροφορίες δεν έχουν σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως νομική συμβουλή και είναι απλά παραδείγματα με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της νομικής θέσης του αναγνώστη. Εάν χρειάζεστε νομική συμβουλή για την συγκεκριμένη περίπτωση σας παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα.