Άλλες Υπηρεσίες

Το γραφείο μας προσφέρει υπηρεσίες και σε άλλους τομείς δικαίου εκτός από το Οικογενειακό Δίκαιο. Ακολουθούν οι κύριοι τομείς δραστηριοτήτων μας. Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε μαζί μας.

Όταν ένα πρόσωπο διαταχθεί από το Δικαστήριο να προβεί σε μια πράξη και ηθελημένα αρνηθεί να το κάνει, κινδυνεύει να αντιμετωπίσει κατηγορίες παρακοής διατάγματος Δικαστηρίου. Η διαδικασία αν και είναι ποινικής φύσης, διενεργείται από το δικαστήριο που έκδωσε το διάταγμα. Ο καθ’ ου η Αίτηση αν βρεθεί ένοχος κινδυνεύει με φυλάκιση η οποία στόχο έχει την συμμόρφωση του με το διάταγμα παρά την τιμωρία του που είναι ο σκοπός στις ποινικές υποθέσεις. Κατ’ επέκταση, εάν κάποιος ενόσω βρίσκεται στην φυλακή για παρακοή, συμμορφωθεί αν είναι πρακτικά δυνατό, με το διάταγμα που παράκουσε, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την αποφυλάκιση του.

Τα οικογενειακά δικαστήρια δεν είναι η μόνη δικαιοδοσία όπου εκδικάζονται υποθέσεις που αφορούν διαμάχες μεταξύ μελών της οικογένειας. Για παράδειγμα σε υποθέσεις βίας στην οικογένεια βοηθούμε τα θύματα να αποταθούν στο Επαρχιακό Δικαστήριο (Ποινική Δικαιοδοσία) ζητώντας διαταγή Δικαστηρίου που να διατάζει τον θύτη να εγκαταλείψει άμεσα την οικογενειακή στέγη.

Όταν ένα μέλος της οικογένειας επιτίθεται σε άλλο, είτε ασκώντας βία είτε απειλεί τον άλλο με βία, επιπρόσθετα και πέραν από οποιαδήποτε καταγγελία στην Αστυνομία για ποινικό αδίκημα εναντίον του, μπορεί να κινήσει αγωγή για αστικό αδίκημα. Στα πλαίσια της αγωγής αυτής μπορεί να ζητήσει ενδιάμεσο διάταγμα που να διατάζει το επιτιθέμενο μέλος να κρατά μια καθορισμένη απόσταση από τον Ενάγοντα- Αιτητή. Νοείται ότι αυτό το μέτρο μπορεί να γίνει εναντίον του οποιουδήποτε εκτός οικογένειας.

Όταν κάποιος είναι ψυχικά ασταθής στο βαθμό που είναι επικίνδυνος προς την οικογένεια του, τα μέλη της οικογένειας δύνανται να αποταθούν στο Επαρχιακό Δικαστήριο για διάταγμα αναγκαστικής ψυχιατρικής εξέτασης. Αυτό γίνεται με την συμπλήρωση μιας ειδικής φόρμας στο ποινικό Τμήμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου.

Οποιοσδήποτε μπορεί από την μια στιγμή στην άλλη να βρεθεί κατηγορούμενος σε ποινική υπόθεση και αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης. Οικονομικά προβλήματα, μια στιγμή απροσεξίας, ζήλιας, απόγνωσης ή ακόμα και κατάχρηση αλκοόλ και ουσιών μπορεί να οδηγήσουν στην διάπραξη ποινικού αδικήματος. Έχουμε μεγάλη εμπειρία  στο Ποινικό Δίκαιο αντιπροσωπεύοντας πελάτες σε ποινικές διαδικασίες τόσο ως δικηγόροι υπεράσπισης όσο και συνήγοροι παραπονουμένων σε ιδιωτικές ποινικές υποθέσεις. Μπορούμε να χειριστούμε όλη την γκάμα ποινικών υποθέσεων όπως για παράδειγμα υποθέσεις ακάλυπτων επιταγών, πλαστογραφία, δυστυχήματα, παραβιάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σεξουαλικά αδικήματα, παράνομη είσοδος, επιθέσεις και χρήση παράνομων ουσιών. Μελετούμε ενδελεχώς κάθε υπόθεση με στόχο την όσο το δυνατό καλύτερη ετοιμασία της Υπεράσπισης του πελάτη μας. Με προσεκτική μελέτη του φακέλου και εμπεριστατωμένη συνέντευξη των πελατών για την διαπίστωση των πραγματικών γεγονότων, προσεγγίζουμε όλες τις υποθέσεις με προσοχή στην λεπτομέρεια έχοντας κατά νου την βασική γραμμή υπεράσπισης.

Αναλαμβάνουμε την διεκδίκηση αποζημιώσεων για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές συνεπεία τροχαίων, εργατικών και άλλα ατυχήματα. Αντιμετωπίζουμε την κάθε υπόθεση με προσοχή και σε στενή συνεργασία με τον πελάτη εξασφαλίζουμε είτε δικαστικώς είτε εξωδικαστικά την μέγιστη δυνατή αποζημίωση για τους πελάτες μας.

Αναλαμβάνουμε δυναμικά την διεκδίκηση αποζημιώσεων σε περιπτώσεις που η φήμη των πελατών μας διασύρεται από ψευδείς δημοσιεύσεις και αναφορές με αποτέλεσμα αυτοί να πληγούν ηθικά και/ή επαγγελματικά. Επίσης αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση τους στις περιπτώσεις που υπάρχει ισχυρισμός εναντίον τους ότι αυτοί προβεί σε δυσφημιστικές δηλώσεις ή δημοσιεύσεις.

Αναλαμβάνουμε την εγγραφή εταιρειών και εμπορικών σημάτων καθώς και την διεκπεραίωση οποιασδήποτε δικαστικής διαδικασίας που αφορά εταιρείες.

Στις περισσότερες πωλήσεις ακινήτων όσο απλό και να φαίνεται να είναι το ζήτημα, είναι σχεδόν απαραίτητη η αναζήτηση νομικής συμβουλή από δικηγόρο. Στόχος είναι η εκ των υστέρων αποφυγή αχρείαστης ταλαιπωρίας σε μακροχρόνιες δικαστικές διαδικασίες και αχρείαστα έξοδα εκεί που θα μπορούσε να αποφευχθεί το πρόβλημα εξ αρχής με μια σωστή νομική συμβουλή κατά τον χρόνο της σύναψης της συμφωνίας. Μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας σε οποιοδήποτε στάδιο: Από τις διαπραγματεύσεις για την αγορά ή ενοικίαση ενός ακινήτου μέχρι την τελική μεταβίβαση ή παράδοση του.
Επίσης αναλαμβάνουμε νομική εκπροσώπηση σε οποιεσδήποτε διαδικασίες στο Επαρχιακό Δικαστήριο και στο Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων που αφορούν ακίνητα. Διεκδικούμε αποζημιώσεις από παραβάσεις συμβάσεων πώλησης ακινήτων και ενοικιαστηρίων εγγράφων (είσπραξη ενοικίων), υπερασπιζόμαστε αδικημένους ενοικιαστές, εξασφαλίζουμε διατάγματα ανάληψης κατοχής εναντίον όταν υπάρχει παράνομη επέμβαση (εξώσεις) και χειριζόμαστε υποθέσεις μεταξύ τραπεζών και εγκλωβισμένων αγοραστών. Την δουλειά μας την διακρίνει η μελέτη, η μεθοδικότητα και η μαχητικότητα όπως σε όλες τις υποθέσεις και υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Υπόλοιπα λογαριασμών και/ή παραβάσεις εμπορικών συμφωνιών, ακάλυπτες επιταγές και απλήρωτα γραμμάτια με τις συνεπακόλουθες αγωγές για διεκδίκηση αποζημιώσεων είναι υποθέσεις που απασχολούν καθημερινά τα δικαστήρια στην Κύπρο. Το γραφείο μας προβαίνει στην δέουσα έρευνα για τους οφειλέτες ώστε να μπορούμε να συμβουλέψουμε σωστά τους πελάτες σχετικά με τις δέουσες και πιο συμφέρουσες ενέργειες για την είσπραξη των οφειλόμενων σε αυτούς ποσών όσο το δυνατό πιο γρήγορα.

Για ποινικά αδικήματα τα οποία ο Νόμος επιφέρει ποινή φυλάκισης μέχρι 5 έτη, το κυπριακό δίκαιο επιτρέπει την καταχώρηση ποινικών υποθέσεων εναντίον προσώπων από ιδιώτες δικηγόρους στους οποίους ανατίθεται η υπόθεση από τους παραπονούμενους. Έχει επιλογή δηλαδή, όταν διαπραχθεί ποινικό αδίκημα εναντίον κάποιου, αυτός είτε να καταγγείλει την υπόθεση στην Αστυνομία είτε να αναθέσει στον δικηγόρο του να καταχωρήσει ιδιωτική ποινική υπόθεση. Σε περίπτωση καταδίκης του κατηγορούμενου, το δικαστήριο χειρίζεται την επιβολή της ποινής με ακριβώς τον ίδιο τρόπο που θα χειριζόταν μια κανονική ποινική υπόθεση που είχε καταχωρηθεί από την Αστυνομία.

Οι πιο πάνω πληροφορίες δεν έχουν σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως νομική συμβουλή και είναι απλά παραδείγματα με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της νομικής θέσης του αναγνώστη. Εάν χρειάζεστε νομική συμβουλή για την συγκεκριμένη περίπτωση σας παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα.