Οικογενειακό Δίκαιο

Οικογενειακό Δικαστήριο

Βελτιώσεις στο οικογενειακό δικαστήριο

Αν και στην Κύπρο τα Δικαστήρια είναι γνωστά για τις αργές τους διαδικασίες, οι υποθέσεις στο Οικογενειακό Δικαστήριο συνήθως ολοκληρώνονται με αισθητά πιο γοργούς ρυθμούς. Οι δικαστές του Οικογενειακού Δικαστηρίου ενθαρρύνουν οποιεσδήποτε προσπάθειες για διευθέτηση υποθέσεων και βοηθούν με την συνεργασία των μερών στην επίτευξη συμφωνίας. Οι Κοινωνικές υπηρεσίες του κράτους έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν σε ορισμένες υποθέσεις βοηθώντας στο να εξαντληθούν τα όποια περιθώρια εξώδικου διακανονισμού. Οι πρόσφατες τροποποιήσεις κανονισμών πολιτικής δικονομίας αλλά και μια πρόσφατη απόφαση του Δευτεροβάθμιου Οικογενειακού Δικαστηρίου έχουν περαιτέρω βοηθήσει στην επίσπευση των διαδικασιών.

Ενδιάμεσα διατάγματα οικογενειακού δικαστηρίου

Τα μέρη μιας υπόθεσης στο Οικογενειακό Δικαστήριο μπορούν να καταφύγουν σε ενδιάμεσα διατάγματα δηλαδή μια ενδιάμεση λύση μέχρι την διεκπεραίωση της κυρίως υπόθεσης. Αν και τα δικαστήρια σε γενικές γραμμές συχνά απορρίπτουν αιτήματα για τέτοια διατάγματα, τα οικογενειακά δικαστήρια τείνουν να τα εκδίδουν ειδικά σε περιπτώσεις που το καλώς νοούμενο συμφέρον ανηλίκων είναι αποφασιστικός παράγοντας.

Ενδιάμεσα διατάγματα διατροφής τέκνου

Σε υποθέσεις διατροφής τέκνου πολύ συχνά ο έχων την φροντίδα και φύλαξη του τέκνου γονιός αναγκάζεται να ζητήσει από το Δικαστήριο να εκδώσει κατ’ επείγον διάταγμα που να διατάζει τον άλλο γονιό να του/της πληρώνει ένα σταθερό μηνιαίο ποσό διατροφής ως συνεισφορά για τις ανάγκες του ανήλικου. Αυτό επιτυγχάνεται με ενδιάμεσες αιτήσεις για την έκδοση προσωρινού διατάγματος μέχρι την τελική ρύθμιση του ζητήματος και αφού αξιολογήσει την μαρτυρία των γονέων.  Τα τελευταία χρόνια, με την εισαγωγή της δίκης διά ενόρκων δηλώσεων, η τάση είναι να δικάζεται η κυρίως υπόθεση νωρίτερα. Εντούτοις, τα επείγοντα διατάγματα διατροφής εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό όπλο ώστε να εξαναγκάζεται κάποιος γονέας να αναλάβει τις ευθύνες του εκεί και όπου υπάρχει η δυνατότητα συνεισφοράς αλλά όχι η βούληση.

Ενδιάμεσα διατάγματα γονικής μέριμνας

Σε υποθέσεις γονικής μέριμνας τα ενδιάμεσα διατάγματα χρησιμοποιούνται πολύ συχνά για τον περιορισμό του ψυχολογικού αντικτύπου στα παιδιά των γονιών που χωρίζουν. Τα διατάγματα αυτά καθορίζουν με ποιον γονιό θα μένει το παιδί και προσφέρουν μια σταθερότητα στις επισκέψεις τους στον γονιό που μετακόμισε εκτός συζυγικού οίκου.

Διατάγματα παγιοποίησης περιουσιακών στοιχείων

Διατάγματα παγιοποίησης περιουσιακών στοιχείων είναι διαταγές τα οποία δύναται να εκδώσει το Οικογενειακό Δικαστήριο σε υποθέσεις περιουσιακών διαφορών όταν ένα μέρος επιχειρήσει να αποκρύψει περιουσιακά στοιχεία μεταφέροντας τα σε άλλους με σκοπό την παρεμπόδιση οποιασδήποτε απαίτησης εναντίον τους από την πρώην σύζυγο. Εάν υπάρχουν τέτοιες υποψίες, βοηθούμε στην συλλογή πληροφοριών και καταχωρούμε εκ μέρους των πελατών μας την αίτηση στο Οικογενειακό Δικαστήριο στις κατάλληλες περιπτώσεις. Διατάγματα παγιοποίησης μπορεί να έχουν παγκόσμια ισχύ.

Γρήγορη εκδίκαση υποθέσεων στο οικογενειακό δικαστήριο

Η εισαγωγή της δίκης με ένορκες δηλώσεις στα Κυπριακά Δικαστήρια συνέτεινε σημαντικά στην επίσπευση της εκδίκασης πολλών υποθέσεων και στο Οικογενειακό Δικαστήριο. Στην διαδικασία αυτή, τα μέρη καταχωρούν γραπτώς την μαρτυρία τους, οι Δικηγόροι παραδίδουν γραπτές αγορεύσεις και ο Δικαστής ακολούθως εκδίδει την απόφαση του. Τα μέρη έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την αντεξέταση των μαρτύρων όμως τέτοια άδεια δίδεται μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις κατά την κρίση του δικαστηρίου.

Η πιο πάνω διαδικασία είναι αναγκαστική σε ορισμένες υποθέσεις (π.χ. διατροφής) όμως μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις υποθέσεις εάν τα δύο μέρη συμφωνούν. Το αποτέλεσμα είναι το Δικαστήριο να εκδίδει ταχύτερα την απόφαση του σε πολλές υποθέσεις ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου τα αμφισβητούμενα γεγονότα είναι λίγα ή όταν η διεξαγωγή μιας κανονικής δίκης με μάρτυρες είναι ασύμφορη οικονομικά για τα μέρη. 

Οι πιο πάνω πληροφορίες δεν έχουν σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως νομική συμβουλή και είναι απλά παραδείγματα με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της νομικής θέσης του αναγνώστη. Εάν χρειάζεστε νομική συμβουλή για την συγκεκριμένη περίπτωση σας παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα.