Οικογενειακό Δίκαιο

Περιουσιακές Διαφορές

Περιουσιακές Διαφορές Μεταξύ Πρώην Συζύγων

Όταν ένα παντρεμένο ζευγάρι χωρίσει ο ένας σύζυγος ή και οι δύο πιθανό να δικαιούνται σε απόφαση δικαστηρίου ίση με την συνεισφορά τους στην αύξηση της περιουσίας του άλλου συζύγου κατά την διάρκεια του γάμου.

Περιουσιακά στοιχεία που είχαν αποκτηθεί με την προοπτική του γάμου επίσης λογαριάζονται/συμπεριλαμβάνονται.


Το Οικογενειακό δικαστήριο σε τέτοιες περιπτώσεις εξετάζει την μαρτυρία που προσκομίζουν τα δύο μέρη και εκδίδει στις κατάλληλες περιπτώσεις απόφαση που να διατάζει το έναν να πληρώσει τον άλλο ένα συγκεκριμένο ποσό.


Το περιουσιακό στοιχείο (ακίνητη περιουσία, λεφτά σε τράπεζα, μετοχές ή αντικείμενα) πρέπει να αποκτήθηκε κατά την διάρκεια του γάμου ή με την προοπτική του γάμου. Το Δικαστήριο συγκρίνει την αξία του την ημέρα του γάμου με την αξία κατά την διάσταση για να διαπιστώσει αν υπήρξε αύξηση στην αξία του.


Η απόδοση της αξίας που δικαιούται ο σύζυγος μπορεί να είναι και για έμμεση συνεισφορά. Για παράδειγμα η συνεισφορά μιας γυναίκας η οποία δεν εργαζόταν αλλά πρόσεχε τα παιδιά στο σπίτι επιτρέποντας στον σύζυγο να δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ και να μαζέψει ένα σημαντικό ποσό στον τραπεζικό του λογαριασμό ή να αναπτύξει την επιχείρηση του.


Ο κρίσιμος χρόνος της αξίας του κάθε περιουσιακού στοιχείου είναι η ημερομηνία της διάστασης. Για παράδειγμα για ένα ρολόι ή αυτοκίνητο που αγοράστηκε κατά την διάρκεια του γάμου από τον σύζυγο της, η σύζυγος πρέπει να φέρει μαρτυρία για την αξία του την ημέρα της διάστασης και να αποδείξει την όποια συνεισφορά του στην αγορά του, έμμεση ή άμεση.


Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχει υπάρξει αύξηση στην αξία του σε σχέση πάντα με την αξία του όταν παντρεύτηκαν. Όταν κάτι δεν υπήρχε ή δεν είχε αγοραστεί την ημερομηνία του γάμου, η αξία του θεωρείται ότι ήταν μηδέν και είναι αρκετό να αποδειχθεί ότι το αντικείμενο κατά την διάσταση ήταν κάποιας αξίας.


Εάν κάτι αποκτήθηκε με δάνειο από τράπεζα, στην αξία του του περιουσιακού στοιχείου το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη και το παθητικό του Δανείου. Για παράδειγμα ας υποθέσουμε ότι το ζευγάρι έκτισε κατά την διάρκεια του γάμου του σπίτι σε οικόπεδο της συζύγου. Εάν την ημέρα της διάστασης το σπίτι είχε αγοραία αξία €500,000 (χωρίς το οικόπεδο) και το χρέος στην Τράπεζα ήταν €300,000, η αξία του σπιτιού που λαμβάνει υπόψη το δικαστήριο είναι €200,000 και ο σύζυγος δικαιούται απόφαση για το μερίδιο του ποσού αυτού που ισούται με την αναλογία της συνεισφοράς του στην αγορά/κτίσιμο του σπιτιού.

Μαχητό Τεκμήριο του Εν Τρίτου (1/3)

Εάν ένας σύζυγος δεν καταφέρει να αποδείξει ακριβώς ποια ήταν η συνεισφορά του σε ένα περιουσιακό στοιχείο όμως είναι παραδεχτό γεγονός ότι όντως είχε κάποια συνεισφορά, τότε το δικαστήριο του αποδίδει το 1/3 εκτός αν αποδείξει ο άλλος σύζυγος ότι η συνεισφορά ήταν λιγότερη. Η εμπειρία μας στο Οικογενειακό Δίκαιο θα σας βοηθήσει να πετύχετε στην αγωγή σας περιουσιακών διαφορών.

Διάταγμα Αποκάλυψης Περιουσίας

Σε υποθέσεις περιουσιακών διαφορών μεταξύ πρώην ή εν διαστάσει συζύγων το Οικογενειακό Δικαστήριο έχει εξουσία να διατάξει, κάποιον σύζυγο (ή πρώην σύζυγο) να αποκαλύψει με ένορκη δήλωση όλα του τα περιουσιακά στοιχεία στα οποία είχε άμεσο ή έμμεσο συμφέρον κατά την ημερομηνία της διάστασης και/ή άλλη ημερομηνία που το δικαστήριο θα ορίσει. Εάν ο σύζυγος που διατάχθηκε να αποκαλύψει ως ανωτέρω, παρέχει ψευδείς, ανακριβείς ή μη πλήρεις πληροφορίες είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση 2 ετών και/ή πρόστιμο πέραν των €3,000. Το γραφείο μας χειρίζεται με απόλυτο επαγγελματισμό υποθέσεις περιουσιακών διαφορών τηρουμένου πάντοτε του δικηγορικού απορρήτου.

Ενδιάμεσα Διατάγματα Μη Αποξένωσης Περιουσίας

Το οικογενειακό δικαστήριο εφόσον ικανοποιηθεί ότι υπάρχει κίνδυνος αποξένωσης περιουσίας από έναν πρώην σύζυγο, τότε μετά από αίτηση του άλλου, δύναται να εκδώσει διάταγμα το οποίο να απαγορεύει την πώληση ή διάθεση συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων μέχρι την πλήρη αποπεράτωση της κυρίως υπόθεσης περιουσιακών διαφορών και την διαπίστωση κατά πόσο ο Αιτητής πρώην σύζυγος δικαιούται να του αποδοθεί οποιοδήποτε μέρος των περιουσιακών αυτών στοιχείων αναλόγως της συνεισφοράς του στην απόκτηση τους.

Τα κριτήρια που εφαρμόζει το οικογενειακό δικαστήριο είναι τα ίδια με αυτά που εφαρμόζονται και στο Επαρχιακό Δικαστήριο σε περιπτώσεις που επιζητείται οποιαδήποτε ενδιάμεση θεραπεία μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Το Δικαστήριο για να εκδώσει τέτοιο διάταγμα πρέπει να ικανοποιηθεί, σε γενικές γραμμές, ότι είναι προς το συμφέρον της δικαιοσύνης η διατήρηση του status quo που ίσχυε κατά τον ουσιώδη χρόνο ώστε να μπορεί να αποδοθεί δικαιοσύνη κατά το τελικό στάδιο εκδίκασης της υπόθεσης.

Οι πιο πάνω πληροφορίες δεν έχουν σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως νομική συμβουλή και είναι απλά παραδείγματα με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της νομικής θέσης του αναγνώστη. Εάν χρειάζεστε νομική συμβουλή για την συγκεκριμένη περίπτωση σας παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα.