Οικογενειακό Δίκαιο

Χρήση Οικογενειακής Στέγης

Διατάγματα Αποκλειστικής Χρήσης

Όταν ένας σύζυγος μετακομίσει εκτός συζυγικής εστίας, συχνά δημιουργούνται προβλήματα όταν για διάφορους λόγους επιστρέφει, π.χ. για να περάσει χρόνο με τα παιδιά του. Αυτό σχεδόν πάντοτε δημιουργεί σύγχυση στα ανήλικα, ιδιαίτερα εάν είναι μικρής ηλικίας και/ή δεν τους έχει εξηγηθεί ρητώς η νέα πραγματικότητα. Επιπρόσθετα, μπορεί να προκαλέσει προστριβές μεταξύ του πρώην ζευγαριού. Το Οικογενειακό δικαστήριο δύναται να εκδώσει, μετά από αίτηση ενός από τους γονείς, ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ανεξάρτητα του ποιος από τους δύο είναι ο ιδιοκτήτης. Το διάταγμα ισχύει μέχρι την επίσημη λύση του γάμου. Εάν μετά το διαζύγιο εξακολουθήσει να υφίσταται η διαφορά, για την επίλυση της θα πρέπει να αναζητηθούν άλλες θεραπείες σε άλλα δικαστήρια.

Οι πιο πάνω πληροφορίες δεν έχουν σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως νομική συμβουλή και είναι απλά παραδείγματα με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της νομικής θέσης του αναγνώστη. Εάν χρειάζεστε νομική συμβουλή για την συγκεκριμένη περίπτωση σας παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα.