Οικογενειακό Δίκαιο

Διαζύγιο

Διαδικασία διαζυγίου

Είτε ένας γάμος είναι θρησκευτικός είτε πολιτικός, ο μοναδικός νόμιμος τρόπος λύσης του είναι με καταχώρηση αγωγής διαζυγίου στο Οικογενειακό Δικαστήριο. Παρόλο που δεν υπάρχει ακόμη στην Κύπρο, το λεγόμενο συναινετικό διαζύγιο, στις περισσότερες περιπτώσεις η διαδικασία του διαζυγίου είναι μια σχετική απλή διαδικασία που όμως πρέπει να γίνει σωστά για αποφυγή προβλημάτων. Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που ο ένας σύντροφος δυσκολεύει την διαδικασία του διαζυγίου για τον άλλον. Με σωστές συμβουλές και καθοδήγηση από ένα δικηγόρο η έκδοση του διαζυγίου συνήθως είναι θέμα χρόνου.

Οι πιο πάνω πληροφορίες δεν έχουν σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως νομική συμβουλή και είναι απλά παραδείγματα με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της νομικής θέσης του αναγνώστη. Εάν χρειάζεστε νομική συμβουλή για την συγκεκριμένη περίπτωση σας παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα.